Termínový vklad

Nechat si své volné peníze nejlépe bezpečně zhodnotit

Co je to termínový vklad?


Jedná se o typ spoření, ve kterém banka garantovaně zhodnocuje vložené finanční prostředky pevnou úrokovou sazbou. Termínovaný vklad může být jednorázový, nebo revolvingový. Všechny druhy termínovaných vkladů u bank a družstevních záložen patří mezi ze zákona pojištěné vklady. V případě krachu finanční instituce tak vkladatel neprodleně obdrží od Fondu pojištění vkladů jistinu i úrok až do výše 100 tis. EUR. Minimální výše TV bývá podle nastavení v konkrétní bance stanovena na 5 až 40 tisíc korun.

Termínované vklady jsou realizovány formou jednorázového termínovaného účtu, nebo revolvingového termínovaného účtu.  TV je zpravidla sjednaný na pevně vymezenou dobu, po kterou nelze peníze vybírat ani vkládat. Úroková sazba platná při sjednání termínovaného vkladu platí až do ukončení vkladu. Aktuálně platí, že delší termínované vklady mají vyšší úrokovou sazbu, ale klient banky nese riziko znehodnocení úspor při budoucím nárůstu inflace. 

Dalo by se říci, že termínovaný vklad je zlatou střední cestou mezi spořícím účtem s menším výnosem a investicemi na finančních trzích. Spořící účet využíváme pro krátkodobé uložení prostředků a jeho rychlá možnost výběru předznamenává nižší úrokovou sazbu (výnos). Investice na kapitálovém trhu jsou riskantním způsobem zhodnocování peněz, ale dle dlouhodobých statistik dokáží zajistit nejvyšší výnos z vašich peněz. Nevýhodou investic může být špatná likvidita, zejména když se trh propadá a vy nechcete realizovat ztáru.

 

Výhody

Zámek

Peníze v bezpečí

Fajfka

Jednoduché zřízení

Nápad s penězi

Šikovně využiji volné peníze

  Jaký typ banky je lepší pro termínový vklad?


Pro nejvyšší výnos z termínovaného vkladu jej musíte založit u menší banky jako je např. Expobank – profil a produkty, J&T Banka – instituce a produkty, Banka Creditas – profil a produkty, nebo Trinity Bank – profil a produkty. Tyto banky jsou ochotny poskytovat vyšší úrok z vkladů, protože mají nižší náklady na správu a úvěrování. Malé banky vám zpravidla poskytnou vyšší úrokovou sazbu, tedy lepší zhodnocení peněz. Díky zákonnému pojištění vkladů nabízí malé banky stejnou bezpečnost jako banky velké.

Velké banky vnímají termínovaný vklad spíše jako poslední volbu zhodnocení prostředků jejich klientů. Budou vám přednostně nabízet investice do fondů, nebo jiné formy spoření. Velké banky u termínovaných vkladů nabízí nižší úrokovou sazbu než malé banky. U velkých bank také statisticky častěji dochází k zavádění nových produktů. Starý produkt s vyšší úrokovou sazbou je ukončen a peníze můžete převést na nový typ vkladu s nižším úrokem, nebo do fondů bez garance ztráty části jistiny.

Zjistěte

jaká banka Vám poskytne nejlepší termínovaný vklad!